Các loại hàng hóa không cần dán nhãn hàng hóa

16/08/2019 14:01 PM

Đây là một trong các nội dung tại Thông tư 05/2019/TT-BKHCN ngày 26/6/2019 hướng dẫn Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, hàng hóa được đóng trong các loại bao bì sau đây không cần dán nhãn/ghi nhãn hàng hóa:

- Thùng đựng hàng (container);

- Hầm tàu chứa hàng;

- Xi téc vận chuyển hàng hóa dưới dạng rời, dạng lỏng, dạng khí không bao bì.

Ví dụ: hàng hóa là thủy sản: thùng đựng hàng (container), (bao gồm cả trường hợp hàng hóa bên trong là nguyên liệu thủy sản có một hoặc nhiều loài dạng rời, hoặc đóng khối (block) trần đồng nhất hoặc không đồng nhất), hầm tàu chứa hàng hóa dạng rời chỉ có một loài hoặc lẫn lộn nhiều loài, xi téc vận chuyển hàng hóa dạng rời, dạng lỏng không có bao bì.

Lưu ý: các loại hàng hóa nêu trên phải có hồ sơ, tài liệu kèm theo thể hiện đầy đủ các nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt theo quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan.

Trường hợp hồ sơ tài liệu kèm theo bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt thì doanh nghiệp nhập khẩu có bản dịch ra tiếng Việt kèm theo.

Về ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng trên nhãn hàng hóa:

 Đối với hàng hóa nhập khẩu mà thông tin ngày sản xuất và hạn sử dụng trên nhãn gốc được ghi bằng ký tự chữ thì doanh nghiệp có thể chú thích các ký tự chữ này trên nhãn phụ sản phẩm mà không cần phải ghi lại “NSX” và “HSD” theo ký tự số.

Thông tư 05/2019/TT-BKHCN chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và thay thế Thông tư 09/2007/TT-BKHCNThông tư 14/2007/TT-BKHCN.

Phạm Hồng

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 14,779

Bài viết về

lĩnh vực Thương mại

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn