Sẽ kiểm định chất lượng đầu vào đối với công chức

30/07/2019 14:15 PM

Đây là nội dung được đề xuất trong tuyển dụng công chức tại Dự thảo Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể, việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức được thực hiện trước khi cơ quan có thẩm quyền lựa chọn, tuyển dụng công chức.

Đồng thời, giao Chính phủ quy định chi tiết việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Như vậy, đề xuất trên phù hợp với yêu cầu tếp tục đổi mới công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ được nêu tại Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/5/2018.

Về nội dung đánh giá công chức, Dự thảo quy định:

Căn cứ vào đặc thù công việc, yêu cầu quản lý của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức ban hành Quy chế quy định các nội dung đánh giá công chức phù hợp với đặc thù công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

Ngoài ra, chính sách đối với người có tài năng được đề xuất sửa đổi như sau:

- Nhà nước có chính sách phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với người có tài năng.

- Chính phủ quy định chi tiết khung cơ chế, chính sách thu hút và chế độ đãi ngộ đối với người có tài năng.

- Căn cứ vào quy định của Chính phủ, người đứng đầu cơ quan quản lý cán bộ, công chức quy định chế độ sử dụng, đãi ngộ người có tài năng áp dụng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Xem chi tiết nội dung tại Dự thảo Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,337

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn