Đề xuất số lượng người làm việc tối thiểu trong ĐVSN công lập

25/07/2019 09:07 AM

Đây là nội dung được đề xuất tại Dự thảo Nghị định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp (ĐVSN) công lập.

Dự thảo Nghị định về thành lập, tổ chức lại, giải thể
đơn vị sự nghiệp công lập

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, số lượng người làm việc (biên chế) tối thiểu khi thành lập, tổ chức lại ĐVSN công lập như sau:

- Đối với ĐVSN công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên thì số lượng người làm việc tối thiểu là 15 người.

(Trừ các ĐVSN công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu được thành lập theo quy định của luật chuyên ngành).

- Đối với ĐVSN công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thì số lượng người làm việc tối thiểu thực hiện theo Đề án tự chủ của đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Đối với ĐVSN công lập ở nước ngoài thì số lượng người làm việc do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Đề án thành lập ĐVSN công lập.

Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập phải bảo đảm đúng điều kiện, trình tự, thủ tục và thẩm quyền quy định tại Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

Đồng thời bổ sung quy định: Một đơn vị sự nghiệp công lập có thể cung ứng nhiều dịch vụ sự nghiệp công cùng loại.

Xem chi tiết tại Dự thảo Nghị định về thành lập, tổ chức lại giải thể ĐVSN công lập.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,321

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn