Dự kiến giảm số lượng chức danh công chức cấp xã

24/07/2019 13:52 PM

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến Dự thảo Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi, trong đó có nhiều nội dung quan trọng.

Toàn văn File word các trường hợp bị tinh giản biên chế

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Hiện hành, Luật Cán bộ, công chức 2008 quy định có 07 chức danh công chức cấp xã bao gồm:

- Trưởng Công an;

- Chỉ huy trưởng Quân sự;

- Văn phòng - thống kê;

- Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã);

- Tài chính - kế toán;

- Tư pháp - hộ tịch;

- Văn hóa - xã hội.

Tuy nhiên, Dự thảo Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi đề xuất bãi bỏ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 61 Luật Cán bộ, công chức 2008.

Cụ thể, sẽ không còn chức danh "Trưởng Công an xã" trong các chức danh công chức cấp xã.

Đề xuất này nhằm bảo đảm thống nhất với quy định của Luật Công an nhân dân 2018 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2019). Trong đó, đối với xã, thị trấn đã tổ chức công an chính quy thì không áp dụng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 61 Luật Cán bộ, công chức 2008.

Như vậy, dự kiến sẽ chỉ còn 06 chức danh công chức cấp xã.

Bên cạnh đó, Dự thảo còn đề xuất sửa đổi quy định về phương thức tuyển dụng công chức để tạo sự liên thông trong công tác cán bộ.

Ngoài hình thức tuyển dụng thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức còn có thể quyết định tiếp nhận vào làm công chức đối với một số trường hợp.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,310

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn