Cập nhật Nghị định 61/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cảnh sát biển

12/07/2019 08:02 AM

Ngày 10/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 61/2019/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Cảnh sát biển 2018.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, quy định chức danh pháp lý của Cảnh sát biển Việt Nam bao gồm:

- Cảnh sát viên, Trinh sát viên và Cán bộ điều tra là chức danh pháp lý của Cảnh sát biển Việt Nam, có nhiệm vụ phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

- Cảnh sát viên, Trinh sát viên Cảnh sát biển gồm:

+ Cảnh sát viên, Trinh sát viên sơ cấp;

+ Cảnh sát viên, Trinh sát viên trung cấp;

+ Cảnh sát viên, Trinh sát viên cao cấp.

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và Mẫu giấy chứng nhận Cảnh sát viên, Trinh sát viên của Cảnh sát biển Việt Nam.

- Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Cảnh sát viên, Trinh sát viên; cấp, thu hồi và quy định việc quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận Cảnh sát viên, Trinh sát viên của Cảnh sát biển Việt Nam.

- Cán bộ điều tra thuộc Cảnh sát biển Việt Nam khi được phân công điều tra vụ án hình sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Thủ trưởng đã ra quyết định phân công về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Nghị định 61/2019/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thia hành từ ngày 28/8/2019 và thay thế các Nghị định 86/2009/NĐ-CP96/2013/NĐ-CP13/2015/NĐ-CP và 66/2010/NĐ-CP.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,773

Bài viết về

lĩnh vực Quốc phòng - An ninh

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn