Bãi bỏ toàn bộ 36 văn bản quy phạm pháp luật từ ngày 09/8/2019

27/06/2019 08:15 AM

Thông tư 05/2019/TT-NHNN ngày 24/6/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 36 VBQPPL do Thống đốc NHNN ban hành, liên tịch ban hành, đơn cử như:

- Thông tư 03/1997/TT-NH2 ngày 14/07/1997 hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ cho thuê tài chính.

- Quyết định 237/1999/QĐ-NHNN8 ngày 08/07/1999 về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của NHNN.

- Quyết định 296/2000/QĐ-NHNN1 ngày 06/9/2000 công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam đối với khách hàng.

- Quyết định 45/2006/QĐ-NHNN ngày 11/9/2006 ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bộ máy điều hành quỹ tín dụng nhân dân.

- Thông tư 31/2011/TT-NHNN ngày 30/9/2011 quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của NHNN Việt Nam.

- Thông tư 26/2014/TT-NHNN ngày 16/9/2014 quy định về việc NHNN Việt Nam tái cấp vốn đối với các tổ chức tín dụng bằng đồng Việt Nam theo Quyết định 540/QĐ-TTg ngày 16/4/2014.

Bên cạnh đó, Thông tư 05/2019/TT-NHNN còn bãi bỏ một phần các VBQPPL sau đây:

- Chương 2, Chương 3 Quy chế quản lý tiền mẫu, tiền lưu niệm, tiền đình chỉ lưu hành ban hành kèm theo Quyết định 1506/2001/QĐ-NHNN ngày 30/11/2001.

- Điều 6 Thông tư 25/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011 về việc thực thi phương án đom giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực ngoại hối theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN Việt Nam.

Thông tư 05/2019/TT-NHNN chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 09/8/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,996

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn