Chủ trương bố trí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy không là người địa phương

24/06/2019 09:23 AM

Đây là chỉ đạo quan trọng về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy tại Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, cơ cấu cấp ủy được quy định như sau:

- Căn cứ Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, Bộ Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh không là người địa phương theo lộ trình, phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương;

Cấp ủy cấp tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch để đến năm 2025 cơ bản hoàn thành ở cấp huyện; khuyến khích thực hiện đối với các chức danh khác.

- Cơ bản bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với những địa bàn, lĩnh vực quan trọng; Không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn;

Thực hiện chủ trương không nhất thiết địa phương, ban, ngành nào cũng phải có người tham gia cấp ủy;

Đồng thời, thống nhất quy định một số chức danh cụ thể có cơ cấu ban thường vụ, số cơ cấu còn lại do cấp ủy quyết định theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng của cán bộ.

- Cấp ủy các cấp đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên mỗi nhiệm kỳ và thực hiện cơ cấu ba độ tuổi trong cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và phấn đấu ba độ tuổi trong ban thường trực cấp ủy.

Xem chi tiết nội dung tại Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,543

Bài viết về

lĩnh vực Đảng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn