Tiếp tục thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND

22/06/2019 10:35 AM

Đây là nội dung nổi bật tại Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo Chỉ thị 35, tiếp tục thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND.

Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã ở những nơi có đủ điều kiện.

Bên cạnh đó, Chỉ thị 35 cũng quy định về số lượng phó bí thư cấp uỷ cấp tỉnh như sau:

- Thành ủy Hà Nội, Thành ủy TP.Hồ Chí Minh không quá 03 đồng chí.

- Các tỉnh ủy, thành ủy còn lại và đảng ủy khối trực thuộc Trung ương không quá 02 đồng chí.

Lưu ý: Số lượng cấp uỷ viên, uỷ viên ban thường vụ cấp ủy, phó bí thư được tăng thêm để luâ chuyển, đào tạo theo quy hoạch của Trung ương không tính vào số lượng cấp uỷ nêu tại Chỉ thị của Bộ Chính trị;

Việc giới thiệu và bầu cử đối với số cán bộ được tăng thêm hiện đang công tác ở địa phương vẫn thực hiện theo quy định hiện hành.

Xem chi tiết nội dung tại Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,999

Bài viết về

lĩnh vực Đảng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn