Điều kiện dự thi nâng ngạch công chức Tòa án năm 2019

20/06/2019 16:04 PM

Tòa án nhân dân (TAND) tối cao vừa ban hành Quyết định 773/QĐ-TCCB về Kế hoạch thi và chỉ tiêu nâng ngạch Thẩm tra viên chính, Thư ký viên chính năm 2019.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Thẩm tra viên, Thư ký viên được đăng ký dự thi nâng ngạch khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Được đánh giá, phân loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trong thời gian 03 năm liên tục tính từ thời điểm đăng ký dự thi nâng ngạch;

Không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có  thẩm quyền xem xét xử lý kỹ luật;

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng chuyên môn;

- Đã giữ ngạch Thẩm tra viên, Thư ký viên hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên tính từ thời điểm đăng ký dự thi nâng ngạch, trong đó thời gian giữ ngạch Thẩm tra viên, Thư ký viên tối thiểu đủ 12 tháng.

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn theo chuyên môn nghiệp vụ của ngạch dự thi.

Xem chi tiết nội dung tại Quyết định 773/QĐ-TCCB ngày 17/6/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,623

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn