Thêm 03 trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT

11/06/2019 13:39 PM

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 09/2019/TT-BYT hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám chữa bệnh(KCB) BHYT ban đầu và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong KCB BHYT.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo Thông tư 09/2019/TT-BYT, ngoài các trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí KCB theo điểm a và b khoản 2 Điều 31 Luật BHYT (đã được sửa đổi, bổ sung 2014), người có thẻ BHYT được thanh toán trực tiếp chi phí KCB trong các trường hợp sau đây:

- Người bệnh có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến) nhưng chưa được thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 06 tháng lương cơ sở.

- Trường hợp dữ liệu thẻ BHYT không được cung cấp hoặc cung cấp không chính xác về thông tin thẻ BHYT.

- Trường hợp người bệnh không xuất trình được thẻ BHYT trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do tình trạng cấp cứu, mất ý thức hoặc tử vong hoặc mất thẻ nhưng chưa được cấp lại.

BHXH nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp chịu trách nhiệm thanh toán chi phí KCB BHYT cho các trường hợp nêu trên theo mức hưởng trong phạm vi quyền lợi của người tham gia BHYT.

Thông tư 09/2019/TT-BYT chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,045

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn