Không giới hạn số lượng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua ngành KSND"

17/05/2019 15:35 PM

Đây là điểm mới nổi bật tại Thông tư 01/2019/TT-VKSTC ngày 14/5/2019 về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân (KSND).

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành KSND” được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong số cá nhân đạt các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có 3 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”;

- Có sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, công nhận hoặc có đề án, chuyên đề đã được nghiệm thu, áp dụng trong thực tiễn;

- Có tỷ lệ phiếu đồng ý của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành KSND từ 90% trở lên.

Bên cạnh đó, ưu tiên lựa chọn cá nhân được khen thưởng cấp nhà nước (từ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên) hoặc được tặng từ 02 Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trở lên về thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác.

Như vậy, quy định trên không giới hạn số lượng cá nhân được xét tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua ngành KSND".

Hiện hành, danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành KSND” được xét, công nhận không quá 75% trong số các cá nhân đạt các tiêu chuẩn quy định.

Thông tư 01/2019/TT-VKSTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/6/2019 và thay thế Quyết định 306/QĐ-VKSTC, Quyết định 307/QĐ-VKSTC ngày 03/7/2008.

Thanh Ngân

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,997

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn