Sửa điều kiện xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện

14/05/2019 08:45 AM

Theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/01/2019) điều kiện, tiêu chuẩn xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên được sửa đổi, bổ sung như sau:

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Trường hợp là công chức cấp xã thì phải có thời gian làm công chức cấp xã từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự, nếu có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn).

So với Nghị định 24/2010/NĐ-CP, quy định hiện hành không yêu cầu cán bộ phải có thời gian làm cán bộ cấp xã từ đủ 60 tháng trở lên mới được xét chuyển thành công chức cấp huyện.

Đồng thời, quy định thêm thời gian tập sự sẽ không được tính vào thời gian từ đủ 60 tháng làm công chức cấp xã.

Bên cạnh đó, Nghị định 161/2018/NĐ-CP cũng bổ sung điều kiện, tiêu chuẩn như sau:

- Việc tiếp nhận cán bộ, công chức cấp xã để bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên thì quy trình xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên được thực hiện đồng thời với quy trình về công tác bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức không phải ban hành quyết định tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển mà quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đồng thời là quyết định tuyển dụng công chức.

- Trường hợp cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên được điều động, luân chuyển về làm cán bộ, công chức cấp xã thì khi điều động, luân chuyển trở lại không phải thực hiện quy trình xét chuyển.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 36,979

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn