Đổi mới công tác thi tuyển công chức, viên chức ngành Kiểm sát

13/05/2019 15:20 PM

Đây là nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tại Chỉ thị 03/CT-VKSTC ngày 04/5/2019 về nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi tuyển công chức, viên chức và các chức danh tư pháp.

Nhất là đổi mới công tác xây dựng đề thi sát với thực tiễn, yêu cầu tuyển chọn Kiểm sát viên trong từng lĩnh vực công tác của Ngành, trọng tâm vào các kỹ năng thực hành nghề, qua đó đánh giá, tuyển chọn được cán bộ có kỹ năng nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn để bổ nhiệm Kiểm sát viên, Điều tra viên các ngạch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phát huy tốt nhất nguồn nhân lực hiện có.

Thực hiện nghiêm túc quy chế thi tuyển, nhằm nâng cao chất lượng các chức danh tư pháp.

Ngoài ra, Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND cấp tỉnh chủ động phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ rà soát, lựa chọn, tham mưu cho Ban cán sự đảng VKSND tối cao giới thiệu nguồn nhân sự tham gia cấp ủy cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu, hướng dẫn Ban cán sự đảng VKSND cấp tỉnh rà soát, lựa chọn, giới thiệu nhân sự lãnh đạo VKSND cấp huyện tham gia cấp ủy cùng cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Viện trưởng VKSND cấp tỉnh chủ động phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ rà soát, tham mưu, đề xuất với Viện trưởng VKSND tối cao quyết định chuyển đổi vị trí, bố trí công tác đối với lãnh đạo VKSND cấp tỉnh, lãnh đạo VKSND cấp huyện thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ nhằm phục vụ cho công tác giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy cùng cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Xem chi tiết nội dung tại Chỉ thị 03/CT-VKSTC ngày 04/5/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,321

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn