Dự kiến bãi bỏ 05 thủ tục trong đăng ký doanh nghiệp

24/04/2019 09:31 AM

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tưLuật Doanh nghiệp đang được đưa ra lấy ý kiến, trong đó đề xuất bãi bỏ 05 thủ tục trong đăng ký doanh nghiệp.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể, 05 thủ tục trong đăng ký doanh nghiệp được đề xuất bãi bỏ, gồm:

- Thủ tục đăng ký mẫu dấu trước khi sử dụng (bãi bỏ khoản 2 và khoản 5 Điều 44);

- Thủ tục báo cáo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp (bãi bỏ Điều 12);

- Thủ tục gửi thông tin cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính khi thành lập chi nhánh, đặt địa điểm kinh doanh mới (bãi bỏ khoản 1 Điều 34, khoản 4 Điều 46);

- Yêu cầu giám đốc, tổng giám đốc phải có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh (bãi bỏ khoản 2 Điều 65, điểm b khoản 3 Điều 81);

- Yêu cầu việc ủy quyền phải thực hiện theo mẫu (bãi bỏ điểm c khoản 3 Điều 139).

Ngoài ra, Dự thảo còn sửa đổi khái niệm “doanh nghiệp nhà nước”.

Theo đó,“Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc cổ phần, vốn góp chi phối; được tổ chức và hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn”.

Đồng thời, Dự thảo Luật cũng thay thế thuật ngữ “doanh nghiệp nhà nước” bằng “doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ” quy định tại các Điều 88, 89 Chương IV Luật Doanh nghiệp.

Xem chi tiết tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,769

Bài viết về

lĩnh vực Doanh nghiệp

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn