Cách tính lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức từ ngày 01/7/2019

12/04/2019 08:24 AM

Đây là nội dung tại Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Toàn văn Dự thảo hướng dẫn tăng lương cơ sở lên 1.490.000 đồng

Theo đó, mức lương, phụ cấp và hoạt động phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp theo mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2019 được tính như sau:

Dự kiến Thông tư nêu trên sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 38,360

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn