Mức bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân trong Quân đội

10/04/2019 08:06 AM

Vừa qua, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 25/2019/TT-BQP quy định chế độ bồi dưỡng đối với các đối tượng trong Quân đội làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, mức bồi dưỡng đối với các đối tượng trong Quân đội làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh quy định như sau:

- Mức 100.000 đồng/ngày/người, áp dụng đối với các đối tượng quy định tại khoản 1, 2 Điều 2 Thông tư 25/2019 trong thời gian làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở hoặc địa điểm tiếp công dân.

- Mức 80.000 đồng/ngày/người, áp dụng đối với các đối tượng quy định tại khoản 1, 2 Điều 2 Thông tư này trong thời gian làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở hoặc địa điểm tiếp công dân mà đang hưởng chế độ phụ cấp quy định tại Quyết định 72/2007/QĐ-TTg; Quyết định 42/2016/QĐ-TTg; Thông tư 137/2008/TT-BQP; Thông tư 54/2009/TT-BQP.

- Mức 50.000 đồng/ngày/người, áp dụng đối với các đối tượng quy định tại khoản 3, 4 Điều 2 Thông tư 25/2019 trong thời gian làm nhiệm vụ.

Đối tượng làm nhiệm vụ tiếp công dân được quy định như sau:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng và viên chức quốc phòng thuộc các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ tiếp công dân, được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở hoặc địa điểm tiếp công dân quy định tại Điều 1 Thông tư này.

2. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng và viên chức quốc phòng được cấp có thẩm quyền mời, triệu tập làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở hoặc địa điểm tiếp công dân quy định tại Điều 1 Thông tư này.

3. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng và viên chức quốc phòng được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc mời phối hợp làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự, bảo đảm y tế tại trụ sở hoặc địa điểm tiếp công dân quy định tại Điều 1 Thông tư này.

4. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng và viên chức quốc phòng được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ chuyên trách xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Thông tư 25/2019/TT-BQP chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 10/5/2019 và thay thế Thông tư 41/2012/TT-BQP.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,364

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn