Bị cưỡng chế giống ông Vươn, ròng rã đi kiện

16/02/2012 08:26 AM

- Con trai ông Lê Đình Thảo - người đã kiên trì khiếu kiện quyết định thu hồi trái pháp luật của UBND huyện Tiên Lãng đối với diện tích đất đầm được thuê của mình, đã quyết định lên tiếng sau khi Thủ tướng có kết luận vụ ông Vươn...

Hành trình của một con người lì “lợm”

Ở Tiên Lãng, hầu hết chủ đầm nào cũng đứng trước thực trạng đầm bãi được “trát” thu hồi của huyện, nhưng không ai là người “ngoan ngoãn” bàn giao.

Ông Lê Đình Thảo, một chủ đầm thuê quy mô khá lớn đầm bãi tại xã Tiến Thắng, cũng không nằm ngoại lệ.
 

Nếu Hải Phòng rà soát lại toàn bộ công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất tại Tiên Lãng nhiều năm trước đây, có thể, gia đình anh Tân sẽ được giải oan?

Ngày 19/6/1992, UBND huyện Tiên Lãng ban hành QĐ số 293/QĐ-UB về việc giao đất khai thác và nuôi trồng thủy sản kết hợp với sản xuất nông nghiệp có diện tích 70ha đất bãi bồi ven sông khu vực Gảnh Chè (xã Tiến Thắng) cho ông Lê Đình Thảo.

Theo QĐ này, gia đình ông Thảo được nuôi trồng thuỷ sản và trồng lúa một vụ. Thời hạn được giao đất là 12 năm. Ngày 23/8/1995, UBND huyện Tiên Lãng có thông báo số 151/TB-UB giải quyết đơn kiến nghị về việc sử dụng đất của ông Lê Đình Thảo.

Thứ nhất, ông Thảo được tiếp tục sử dụng toàn bộ diện tích mặt nước như đã nêu tại QĐ 293; được quản lý 20m lưu không để bồi về phía đông. Trong khi chưa lấy đất đắp đê hoặc đắp đê không hết có thể tận dụng cấy lúa; được sử dụng 15% diện tích để sản xuất lúa.

Không phải xây dựng mới các công trình như đã nêu trong luận chứng kinh tế kỹ thuật năm 1992, nhưng phải thường xuyên duy tu bảo dưỡng đê bồi và các cống; không để xuống cấp và chịu trách nhiệm điều tiết nước phục vụ cho toàn vùng đầm, bảo đảm sản xuất vụ mùa ổn định.

Thứ hai, UBND xã Tiên Thắng được sử dụng 85% diện tích trong vùng để sản xuất lúa, diện tích trên được bổ sung vào quỹ đất công ích của xã.

Ngày 26/8/2004, UBND huyện Tiên Lãng có thông báo 282/TB-UB về việc thu hồi đất giao hết thời hạn đối với ông Lê Đình Thảo.

Ngày 12/12/2004, ông Thảo gửi công văn số 03/CV-MT của Cty TNHH Mỹ Tân (do ông Thảo làm giám đốc) đề nghị UBND huyện Tiên Lãng, UBND xã Tiến Thắng, Sở Thủy sản Hải Phòng cho phép Cty Mỹ Tân được thực hiện dự án trên diện tích đất chưa hết thời hạn mà huyện Tiên Lãng giao theo QĐ 293.

Ngày 31/12/2004, UBND huyện Tiên Lãng ban hành QĐ số 1588 về việc thu hồi 70ha đất đã giao cho ông Thảo. Theo QĐ này, toàn bộ diện tích và các công trình trên đất được giao cho UBND xã Tiên Thắng quản lý, sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản…

Cá nhân ông Thảo có trách nhiệm thực hiện QĐ này sau 10 ngày (kể từ ngày ký QĐ).

Ngày 12/1/2005, ông Lê Đình Thảo có đơn kiến nghị khiếu nại QĐ số 1588. Ngày 18/12/2006, UBND huyện Tiên Lãng ban hành QĐ số 4436/QĐ-UB giải quyết khiếu nại của ông Lên Đình Thảo. Theo đó, bác đơn khiếu kiện của ông.

Ngày 02/1/2007, ông Lê Đình Thảo có đơn khởi kiện vụ án hành chính tại TAND huyện Tiên Lãng đề nghị tòa hủy QĐ 1588 của huyện Tiên Lãng và cho cty Mỹ Tân được tiếp tục thuê đất.

Tại bản án hành chính sơ thẩm số 01/2007 ngày 22/3/2007, TAND huyện Tiên Lãng bác đơn yêu cầu của ông Lê Đình Thảo, giữ nguyên QĐ 1588 của UBND huyện Tiên Lãng. Ngày 26/4/2007, ông Thảo kháng cáo lên toàn phúc thẩm.
 

Bản án phúc thẩm số 07/2007 ngày 15/5/2007, TAND TP Hải Phòng bác kháng cáo của ông Thảo, giữ nguyên QĐ của bản án sơ thẩm; giữ nguyên QĐ 1588 của BND huyện Tiên Lãng.

Ngày 05/6/2007, ông Thảo kháng án theo thủ tục giám đốc thẩm. Ngày 24/8/2007, Viện trưởng VKSNDTC có QĐ số 16/KN-AHC kháng nghị bản án hành chính phúc thẩm số 07/2007 của TAND TP Hải Phòng và đề nghị Tòa Hành chính TANDTC xử hủy bản án hành chính phúc thẩm của TAND TP Hải Phòng; giao hồ sơ cho Tòa án cấp phúc thẩm xét xử phúc thâm lại theo hướng xác định QĐ số 1588 của UBND huyện Tiên Lãng là không đúng quy trình pháp luật.

Tại QĐ Giám đốc thẩm số 13/2007/GĐT ngày 26/12/2007, Tòa Hành chính TANDTC quyết định không chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng VKSNDTC.

Chờ đợi!

Không cam lòng, và tin tưởng nhận định của mình đúng, rằng QĐ thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng là trái pháp luật, ngày 15/1/2008, ông Lê Đình Thảo tiếp tục đơn gửi VKSNDTC khiếu nại QĐ giám đốc thẩm số 13/2007/HC-GĐT của Toàn hành chính TANDTC.

Đây là đơn khiếu nại cấp thứ 3 theo con đường tố tụng của ông Thảo.
 

Đầm bãi rộng mênh mông của xã Tiên Hưng đang được giao cho các hộ cá thể thuê, khi các dự án lớn bị phá sản.
 

Tại QĐ số 03/KN-AHC ngày 31/1/2008, Viện trưởng VKSNDTC đã kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với QĐ giám đốc thẩm số 13 của Tòa hành chính TANDTC theo hướng: hủy QĐ giám đốc thẩm; bản án phúc thẩm, sơ thẩm; giao hồ sơ vụ án về cấp sơ thẩm để xác minh làm rõ giá trị các công trình, vật kiến trúc của ông Thảo đã được đầu tư trong quá trình sử dụng đất, xét xử sơ thẩm lại theo đúng trình tự, quy định pháp luật…

Tại QĐ Giám đốc thẩm số 01/2008/HC-GĐT ngày 03/4/2008, Hội đồng thẩm phán TANDTC xét thấy: xét về thời hạn được phép sử dụng đất của ông Thảo: theo QĐ giao đất số 293 của UBND huyện Tiên Lãng quy định, thời hạn sử dụng đát của ông thảo là 12 năm. Tại Thông báo số 151 ngày 23/8/1995, thời hạn này cũng được khẳng định.

Theo khoản 4, Điều 80 Luật Đất đainăm 2004; khoản 2 Điều 33 NĐ số 181/2004/NĐ-CPngày 29/10/2004, việc Tòa sơ thẩm, phúc thẩm và Hội đồng giám đốc thẩm của Tòa hành chính TANDTC xác định thời hạn sử dụng đát của ông Thảo 12 năm là đúng pháp luật.

Xét về thời điểm tính hạn sử dụng đất của ông Thảo, Hội đồng thẩm phán căn cứ theo các QĐ của pháp luật kết luận: thời hạn UBND huyện Tiên Lãng giao đất cho ông Lê Đình Thảo theo QĐ 293 ngày 19/6/1992 được tính từ ngày 15/10/1993 chứ không tình theo ngày ký QĐ.

Vì thế, thời hạn hết hạn sử dụng đất của ông Lê Đình Thảo là ngày 15/10/2005. Ngày 31/12/2004, UBND huyện Tiên Lãng ban hành QĐ thu hồi số 1588 đối với đất đầm bãi của ông Thảo khi đất này chưa hết thời hạn sử dụng.

Hội đồng thẩm phán quyết định: không chấp nhận kháng nghị số 03 ngày 31/1/2008 của Viện trưởng VKSNDTC, giữ nguyên QĐ giám đốc thẩm số 13 của Tòa hành chính TANDTC.

Từ quyết định của Hội đồng thẩm phán, UBND huyện Tiên Lãng đã tổ chức cưỡng chế 70ha đầm bãi của ông Lê Đình Thảo, giao UBND xã Tiên Thắng quản lý. Toàn bộ tâm huyết, công sức, thời gian đeo đuổi của ông Thảo trong một thời gian dài bảo vệ đầm bãi của mình, rốt cuộc đã không thành.

Anh Nguyễn Thế Đọc (xã Nam Hưng) – người chung cảnh ngộ thời kỳ đầm bãi của ông Thảo bị thu hồi cho biết: “Ngày lực lượng cưỡng chế tổ chức cưỡng chế đầm bãi nhà ông Thảo, hôm đó nếu tôi nhớ không lầm thì gia đình ông Thảo có tang. Tang bà cô hay bà dì nào đó…”.
 

Hệ thống cột điện của dự án Tổng đội Thanh niên Xung phong cũng bị bỏ hoang bên cạnh những khu đầm cạn nước của dự án. (ảnh chụp chiều ngày 13/2/2012)

Trong các kết luận của Thủ tướng Chính phủ chiều ngày 10/2 vừa qua có nội dung: quyết định giao đất, cho thuê đất, quyết định thu hồi đất của Tiên Lãng là thiếu tính pháp lý, vi phạm pháp luật. Đó là câu trả lời cho một câu hỏi lớn mà hàng trăm hộ nuôi trồng thủy sản tại nhiều xã ven biển của Tiên lãng đã đi tìm trong một thời gian rất dài…

Ông Lê Đình Thảo đã mất được vài năm trước. Nhiều người cao niên ở Vinh Quang, khi nhắc chuyện của ông Thảo cũng lấy làm tiếc: trường hợp của ông Thảo, cứ chiếu theo kết luận của Thủ tướng, thì ông ấy cũng đúng.

Anh Lê Đình Tân, con trai của ông Thảo kể chuyện: thời điểm đầm bãi nhà tôi bị thu hồi, Sở TN- MT TP Hải Phòng lúc đó đã có văn bản khẳng định: khi hết hạn, nếu gia đình tôi có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất thì được ưu tiên cho thuê đất. Thế nhưng, văn bản này không hiểu vì sao không được UBND huyện Tiên Lãng nhắc đến.

Anh Tân nhắc lại chuyện cũ: thời điểm cưỡng chế đầm nhà tôi vào khoảng đầu năm 2008, nhiều tài sản của gia đình, trong đó có nhiều thủy sản chưa kịp thu hoạch đã bị mất trắng. Khi xã tổ chức đấu thầu khu đầm, gia đình đã bỏ thầu nhưng không trúng.

Ngày 14/2, Hải Phòng đã cử đoàn công tác xuống tiếp xúc với gia đình anh Tân để xác minh, tìm hiểu vụ việc.

Anh Tân hy vọng: nếu Hải Phòng rà soát lại toàn bộ công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất tại Tiên Lãng nhiều năm trước đây, có thể, gia đình anh sẽ được giải oan.

Tuy nhiên, tất cả vẫn là chờ đợi!

Kiên Trung

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,962

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn