03 loại chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

18/03/2019 15:06 PM

Theo Nghị định 09/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 12/3/2019) có 03 loại chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. Cụ thể:

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

- Chế độ báo cáo định kỳ: là chế độ báo cáo được ban hành để đáp ứng yêu cầu thông tin tổng hợp của các cơ quan hành chính nhà nước, được thực hiện theo một chu kỳ xác định và lặp lại nhiều lần.

- Chế độ báo cáo chuyên đề: là chế độ báo cáo được ban hành để đáp ứng yêu cầu thông tin có tính chuyên sâu về một chủ đề nào đó và phải thực hiện một hoặc nhiều lần trong một khoảng thời gian nhất định.

- Chế độ báo cáo đột xuất: là chế độ báo cáo được ban hành để đáp ứng yêu cầu thông tin về vấn đề phát sinh bất thường.

Đối với các chế độ báo cáo do Chính phủ, Thủ tướng ban hành trước ngày 12/3/2019 thì tiếp tục có hiệu lực thi hành cho đến khi được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bị bãi bỏ.

Trước ngày 01/6/2019, bộ, cơ quan, địa phương ban hành văn bản để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các chế độ báo cáo do cơ quan mình ban hành nhằm đáp ứng các quy định tại Nghị định 09/2019.

Ngoài ra, Nghị định 09/2019/NĐ-CP còn bãi bỏ điểm a khoản 1 Điều 47 Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định 138/2016/NĐ-CP.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,195

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn