Ngành Tư pháp phấn đấu ít nhất 50% đảng viên kết nạp mới là nữ

15/03/2019 09:27 AM

Ngày 11/3/2019, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 575/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch hoạt động bình đẳng giới năm 2019.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo Kế hoạch được phê duyệt, một trong những mục tiêu đặt ra là tăng cường sự tham gia của công chức, viên chức nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý, các cấp ủy Đảng, tổ chức chính trị - xã hội của cơ quan, các đơn vị và tham gia vào các công việc chuyên môn quan trọng của cơ quan, đơn vị.

Các chỉ tiêu cụ thể được quy định như sau:

- Tăng tỷ lệ công chức, viên chức nữ tham gia cấp ủy Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội của Bộ và trong các cơ quan, đơn vị; bảo đảm tỷ lệ tối thiểu 50% công chức, viên chức nữ được kết nạp Đảng tính trên tổng số công chức, viên chức được kết nạp Đảng.

- Bảo đảm tỷ lệ công chức, viên chức nữ trong Quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhìn chung đạt tối thiểu 20%.

- Tỷ lệ công chức, viên chức nữ giữ chức vụ lãnh đạo cấp vụ đạt 25% trong tổng số chức danh lãnh đạo cấp này.

- Tỷ lệ công chức, viên chức nữ giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng thuộc Bộ đạt tối thiểu 55% trong tổng số chức danh lãnh đạo cấp này.

Quyết định 575/QĐ-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/3/2019.

Châu Thanh

 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,706

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn