Tuyển sinh đại học 2019: Siết đầu vào nhóm ngành sư phạm, sức khỏe

13/03/2019 07:46 AM

Theo Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, năm 2019 ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với khối ngành sư phạm, sức khỏe sẽ được siết chặt hơn các năm trước.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

1. Đối với các trường tuyển sinh sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia

Căn cứ kết quả của kỳ thi THPT quốc gia, Bộ GD&ĐT xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành sau để các trường xây dựng phương án xét tuyển:

- Các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên ở các trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp;

- Các ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Răng - Hàm - Mặt, Dược học, Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng đào tạo trình độ đại học.

Như vậy, so với quy định tại Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT (đã được sửa đổi tại Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT), Bộ GD&ĐT xác định thêm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sức khỏe để các trường xây dựng phương án xét tuyển.

2. Đối với các trường tuyển sinh không sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT được quy định như sau:

- Các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên:

+ Trình độ đại học: xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi.

Riêng các ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục Thể chất, Huấn luyện thể thao xét tuyển từ loại khá trở lên.

Còn với ngành Giáo dục Thể chất và Huấn luyện thể thao xét tuyển các đối tượng là vận động viên cấp 1, kiện tướng,... từ loại trung bình trở lên.

+ Trình độ cao đẳng, trung cấp: xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên.

Riêng các ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục Thể chất và Huấn luyện thể thao, Sư phạm Thể dục thể thao xét tuyển từ loại trung bình trở lên.

- Các ngành thuộc nhóm ngành sức khoẻ (đối với trình độ đại học):

+ Các ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Răng - Hàm - Mặt, Dược học: xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi;

+ Còn với các ngành Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng: Xét tuyển từ loại khá trở lên.

So với Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT (đã được sửa đổi tại Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT), Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT bổ sung thêm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sức khỏe để các trường xây dựng phương án xét tuyển dựa kết quả học tập THPT.

3. Đối với các trường sử dụng đồng thời nhiều phương thức tuyển sinh cho một ngành hoặc nhóm ngành

Các trường phải xác định và công bố công khai chỉ tiêu cho từng phương thức tuyển sinh; thực hiện các quyền và nhiệm vụ tương ứng với từng phương thức quy định tại khoản 1, 2 Điều 2 của Quy chế.

Ngoài ra, theo quy định mới, đối với các ngành thuộc nhóm ngành sư phạm, sức khoẻ, nếu trường sử dụng phương thức xét tuyển kết hợp giữa điểm thi THPT quốc gia và kết quả học tập THPT hoặc kết hợp giữa điểm của trường tổ chức sơ tuyển hoặc thi tuyển với điểm thi THPT quốc gia và/hoặc kết quả học tập THPT thì ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của điểm thi THPT quốc gia, điểm kết quả học tập THPT phải tương đương với các ngưỡng theo quy định của quy chế này. Cụ thể:

- Điểm trung bình (TB) cộng xét tuyển sử dụng điểm thi THPT quốc gia của trường tối thiểu bằng điểm trung bình cộng theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định.

- Điểm TB cộng xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT trình độ đại học: Đối với các ngành đào tạo giáo viên và các ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Răng - Hàm - Mặt, Dược học tối thiểu là 8,0 trở lên.

Riêng các ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục Thể chất, Huấn luyện thể thao, Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng tối thiểu là 6,5 trở lên;

Các ngành Giáo dục Thể chất và Huấn luyện thể thao, điểm TB cộng xét tuyển kết quả học tập THPT đối với các đối tượng là vận động viên cấp 1, kiện tướng,... tối thiểu là 5,0 trở lên.

- Điểm TB cộng xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT trình độ cao đẳng, trung cấp các ngành đào tạo giáo viên tối thiểu là 6,5 trở lên.

Riêng các ngành Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục Thể chất, Huấn luyện thể thao, Sư phạm Thể dục thể thao tối thiểu là 5,0 trở lên.

Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,106

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn