Đã có VBHN Luật bảo hiểm xã hội: Áp dụng từ ngày 01/01/2019

27/02/2019 08:37 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được văn bản hợp nhất (VBHN) Luật bảo hiểm xã hội số 50/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018.

File word VBHN Luật BHXH và các văn bản được hợp nhất

Văn bản hợp nhất Luật bảo hiểm xã hội

Theo đó, văn bản này được hợp nhất từ ba văn bản sau đây:

- Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.

- Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016.

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.

Như vậy, kể từ ngày 01/01/2019, quý thành viên sẽ thuận tiện trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, áp dụng các nội dung của Luật bảo hiểm xã hội chỉ cần xem trong một văn bản hợp nhất này thay vì xem cả ba văn bản như trước đây.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 34,956

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn