Người đứng đầu cấp uỷ cấp tỉnh tiếp công dân ít nhất 01 ngày/tháng

23/02/2019 15:47 PM

Quy định 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo Quy định 11-QĐi/TW, người đứng đầu cấp uỷ tiếp dân định kỳ như sau:

- Người đứng đầu cấp uỷ cấp tỉnh, cấp huyện tiếp dân ít nhất 01 ngày trong 01 tháng.

- Người đứng đầu cấp xã tiếp công dân ít nhất 02 ngày trong 01 tháng.

Người đứng đầu cấp uỷ tiếp dân đột xuất trong các trường hợp sau:

- Vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau.

- Vụ việc có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo người đứng đầu cấp uỷ thông báo bằng văn bản đến người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc tiếp nhận để giải quyết hoặc đã chuyển, chỉ đạo cơ quan, người có thẩm quyền xử lý, giải quyết.

Quy định 11-QĐi/TW chính thức có hiệu lực từ ngày 18/02/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,900

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn