Bổ sung quy định về gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên khi thực hiện TTHQ

13/02/2019 10:44 AM

Ngày 28/01/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 07/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 72/2015/TT-BTC về áp dụng chế độ ưu tiên trong thực hiện thủ tục hải quan (TTHQ), kiểm tra, giám sát hải quan với hành hoá xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, bổ sung quy định về gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên khi thực hiện TTHQ. Cụ thể:

Trong thời hạn 03 tháng tính đến thời hạn gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên, Tổng cục Hải quan căn cứ các thông tin thu thập từ các Cục Thuế, Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở chính và nơi doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu về kết quả quản lý, kết quả kiểm tra sau thông quan (nếu có) để quyết định gia hạn.

Bổ sung thẩm quyền quyết định gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Ngoài ra, còn sửa đổi, bổ sung một số mẫu ban hành kèm theo Thông tư 72/2015/TT-BTC, bao gồm:

- Sửa đổi mẫu 02a/DNUT, mẫu 03/DNUT, mẫu 04/DNUT, mẫu 05/DNUT, mẫu 06/DNUT.

- Bổ sung mẫu 03a/DNUT.

Thông tư 07/2019/TT-BTC chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 28/01/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,646

Bài viết về

lĩnh vực Xuất nhập khẩu

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn