Quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển

15/01/2019 10:32 AM

Thông tư 33/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo Thông tư 33/2018, quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển gồm 04 bước:

- Điều tra, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu trên biển;

- Lập kế hoạch khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển;

- Thực hiện kế hoạch khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển và giám sát việc thực hiện kế hoạch;

- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch khắc phục sự cố tràn dầu trên biển.

Trong đó, Thông tư 33/2018 nêu rõ, việc lập kế hoạch khắc phục sự cố tràn dầu trên biển được tiến hành khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Số lượng các vị trí có nồng độ các thông số môi trường đánh giá lớn hơn giá trị các thông số cho phép theo tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về môi trường chiếm tỷ lệ lớn hơn 25% tổng số vị trí đo đạc, quan trắc, lấy mẫu;

- Tổng diện tích các tiểu vùng có mức độ tổn thương thấp chiếm tỷ lệ lớn hơn 15% tổng diện tích khu vực điều tra, đánh giá chi tiết.

Thông tư 33/2018/TT-BTNMT chính thức có hiệu lực từ ngày 12/3/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,398

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn