Hướng dẫn nội dung đánh giá công chức Toà án nhân dân

14/01/2019 16:11 PM

Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hành Quyết định 01/QĐ-TANDTC ngày 02/01/2019 về Quy chế đánh giá và phân loại công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, công chức Toà án nhân dân sẽ được đánh giá dựa trên các nội dung sau đây:

- Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;

- Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

- Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ;

- Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;

- Thái độ phục vụ nhân dân.

Ngoài những quy định trên, công chức lãnh đạo, quản lý còn được đánh giá theo các nội dung sau đây:

- Khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Quy định 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Ban Chấp hành Trung ương;

- Kết quả hoạt động của đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý;

- Năng lực lãnh đạo, quản lý;

- Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức.

Quyết định 01/QĐ-TANDTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/01/2019 và thay thế Quyết định 851/QĐ-TCCB ngày 13/7/2016.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,138

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn