Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, hành chính, sự nghiệp 2019

09/01/2019 11:46 AM

Trong năm 2019, sẽ có nhiều điểm mới trong chế độ kế toán đối với doanh nghiệp; cụ thể, kể từ ngày 15/02/2019, Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ bắt đầu có hiệu lực thi hành.

>> Thêm Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

Đồng thời, nhằm giúp quý thành viên thuận tiện trong việc áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp, hành chính, sự nghiệp trong năm 2018; sau đây, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT hệ thống lại các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, hành chính, sự nghiệp.

Toàn văn File Word Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, hành chính, sự nghiệp áp dụng trong năm 2019

Chế độ kế toán

STT

Tên văn bản

Ngày có hiệu lực

1

Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

15/02/2019

2

Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp

05/02/2015

3

Thông tư 75/2015/TT-BTC sửa đổi Điều 128 Thông tư 200

14/7/2015

4

Thông tư 177/2015/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

01/01/2016

5

Thông tư 53/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 200

21/03/2016

6

Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

01/01/2017

7

Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

24/11/2017

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 22,838

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn