Bổ sung 11 Điều mới về thủ tục hải quan và thuế XNK

09/06/2018 17:05 PM

Ngày 20/4/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 39/2018/TT-BTC bổ sung 11 Điều mới liên quan đến thủ tục hải quan và thuế xuất – nhập khẩu cho Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015. Cụ thể như sau:

1. Điều 16a. Lưu giữ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

2. Điều 25a. Nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu

3. Điều 51a. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa trung chuyển tại cảng biển

4. Điều 51b. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu thực hiện thủ tục theo hình thức vận chuyển độc lập

5. Điều 51c. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu thực hiện thủ tục theo hình thức vận chuyển kết hợp

6. Điều 52a. Giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu đưa vào, lưu giữ, đưa ra khu vực cảng, kho, bãi, địa điểm đã có kết nối Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan

7. Điều 52b. Giám sát hải quan đối với các trường hợp khác

8. Điều 52c. Giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua khu vực cửa khẩu, cảng, kho, bãi, địa điểm chưa kết nối Hệ thống

9. Điều 52d. Tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát hải quan

10. Điều 52đ. Quy định về phối hợp, trao đổi thông tin và khi Hệ thống gặp sự cố

11. Điều 69a. Quyết toán nguyên liệu, vật tư

Thông tư 39/2018/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2018.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 11,798

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn