Quy trình bán lẻ, cấp lẻ hóa đơn năm 2018

26/04/2018 15:17 PM

Tổng cục Thuế vừa ban hành Quyết định 829/QĐ-TCT về việc ban hành quy trình bán lẻ, cấp lẻ hóa đơn.

Toàn văn Quyết định 829/QĐ-TCT

Theo đó, Quyết định 829/QĐ-TCT bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/4/2018 và bãi bỏ các nội dung sau:

- Nội dung hướng dẫn về quy trình bán lẽ, cấp lẻ hóa đơn tại Điểm 15, Điểm 16, Mục I Phần II Quy trình quản lý ấn chỉ ban hành kèm theo Quyết định 747/QĐ-TCT ngày 20/4/2015.

- Bước 1, Bước 2 Khoản 3.4 Điểm 3 Mục II Phần II Quy trình quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định 2371/QĐ-TCT ngày 18/02/2015.

Các nội dung khác được thực hiện theo Quyết định 747/QĐ-TCT ngày 20/4/2015.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 13,910

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn