Mới: Danh sách 93 huyện nghèo và chính sách hỗ trợ giai đoạn 2018 - 2020

09/03/2018 14:22 PM

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 275/QĐ-TTg phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và thoát nghèo giai đoạn 2018 – 2020.

Danh sách 93 huyện nghèo giai đoạn 2018 - 2020

Ảnh chụp một phần văn bản

Theo đó, danh sách các huyện được chia làm 03 nhóm (thuộc 29 tỉnh trên cả nước) như sau:

- Nhóm 1: Thuộc 56 huyện nghèo được 19 tỉnh đang được hỗ trợ áp dụng các cơ chế chính sách tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP)

- Nhóm 2: Gồm 29 huyện thuộc 18 tỉnh

- Nhóm 3: Gồm 08 huyện thuộc 06 tỉnh.

Xem chi tiết danh sách các huyện tại  Quyết định 275/QĐ-TTg (có hiệu lực từ ngày 07/3/2018).

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 12,436

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn