04 nguyên tắc xác định & quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị

15/02/2018 08:53 AM

Đây là nội dung mới đáng chú ý được quy định tại Thông tư 14/2017/TT-BXD về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

Theo đó, cần phải đảm bảo 04 nguyên tắc xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị như sau:

- Chi phí các dịch vụ công ích đô thị phải được tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy trình kỹ thuật, điều kiện thực hiện, phù hợp với mặt bằng giá thị trường và khả năng cân đối ngân sách của địa phương.

- Chi phí các dịch vụ công ích đô thị được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư 14/2017 là cơ sở để xác định dự toán chi phí; xem xét, quyết định giá dịch vụ công ích thực hiện theo phương thức đấu thầu, đặt hàng cho các tổ chức, cá nhân thực hiện việc cung ứng các dịch vụ công ích đô thị và là căn cứ để thương thảo, ký kết hợp đồng, thanh toán và quyết toán hợp đồng thực hiện các dịch vụ này.

- Việc quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị phải tuân thủ các quy định có liên quan đến sản xuất và cung ứng các sản phẩm dịch vụ công ích đô thị.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy định của Thông tư 14/2017 để hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thực hiện các dịch vụ công ích đô thị khác cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

Thông tư 14/2017 bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2018 và thay thế cho Thông tư 06/2008/TT-BXD.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,263

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn