Hướng dẫn nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc

10/01/2018 16:59 PM

Đây là nội dung đáng chú ý tại Công văn 17/LĐTBXH-TCCB về nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017 đối với các đơn vị thuộc Bộ LĐ-TB&XH.

Theo đó, các đơn vị chỉ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017 đối với các trường hợp đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, trong đó việc xác định điều kiện thời gian giữ bậc như sau:

- Đối với ngạch, chức danh nghề nghiệp quy định thời hạn nâng bậc lương thường xuyên là 3 năm thì thời điểm xét nâng bậc lương trước thời hạn tính theo thời điểm quyết định bậc lương đang hưởng trong khoảng thời gian từ 02/01/2015 đến 01/01/2016.

- Đối với ngạch, chức danh nghề nghiệp quy định thời hạn nâng bậc lương thường xuyên là 02 năm thì thời điểm xét nâng bậc lương trước thời hạn tính theo thời điểm quyết định bậc lương đang hưởng trong khoảng thời gian từ 02/01/2016 đến 01/01/2017.

Ngoài ra, Công văn cũng hướng dẫn thêm:

- Các đơn vị đề nghị số lượng nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017 tối đa 10% tổng số công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của đơn vị tính đến thời điểm 31/12/2017.

- Đơn vị gửi hồ sơ đề nghị để xét phải đủ thành phần theo quy định tại Khoản 2, Điều 14 của Quy chế tại Quyết định 51/QĐ-LĐTBXH về Hội đồng lương của Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 28/02/2018.

- Đối với những hồ sơ không đầy đủ hoặc sau thời hạn trên sẽ không được xem xét.

Công văn 17/LĐTBXH-TCCB ban hành ngày 03/01/2018.

Văn Dũng

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 16,453

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn