Công văn 04/TANDTC-PC: Hướng dẫn áp dụng Bộ luật hình sự 2015

09/01/2018 16:47 PM

Tòa án Nhân dân tối cao vừa ban hành Công văn 04/TANDTC-PC về việc áp dụng áp dụng BLHS năm 2015 và Nghị quyết số 41 của Quốc hội; theo đó:

CÔNG VĂN 04 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG BLHS 2015

- Tất cả điều khoản của BLHS 2015 áp dụng đối với người thực hiện hành vi phạm tội từ 0 giờ 0 phút ngày 01/01/2018.

- Những điều khoản của BLHS 2015 xóa bỏ tội phạm, hình phạt, tình tiết tăng nặng; quy định hình phạt nhẹ; miễn giảm TNHS...và những quy định có lợi cho người phạm tội (NPT) áp dụng với cả hành vi phạm tội xảy ra trước 0 giờ 0 phút ngày 1/1/2018 mà sau đó mới bị phát hiện, hoặc đang bị truy tố, xét xử...

Công văn 04/TANDTC-PC được ban hành ngày 09/01/2018.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 23,855

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn