23/12/2011 09:06 AM

Sáng qua, 22/12, Hội nghị Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012 đã khai mạc dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các Phó Thủ tướng.


Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh cho biết, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ KTXH và ngân sách Nhà nước năm 2011, trong đó tập trung thực hiện các giải pháp chính sách đề ra trong Nghị quyết số 02/NQ-CP và Nghị quyết số 11/NQ-CP đã đạt được một số kết quả bước đầu, góp phần tạo những chuyển biến tích cực về phát triển KTXH của đất nước trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, có nhiều yếu tố gây bất ổn kinh tế vĩ mô, nhất là lạm phát có xu hướng tăng cao.

Những kết quả tích cực trên khẳng định các giải pháp chính sách kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội là đúng đắn và phù hợp với tình hình thực tế của đất nước, đồng thời củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trước những khó khăn, thách thức hiện nay.

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu quan trọng trong Kế hoạch phát triển KTXH năm 2011 không đạt được, kinh tế vĩ mô chưa thật sự ổn định; lạm phát và lãi suất tín dụng tuy có giảm nhưng vẫn ở mức cao; sản xuất kinh doanh nói chung và sản xuất công nghiệp nói riêng gặp nhiều khó khăn với tồn kho ở mức khá cao, nhất là vào cuối quý III và đầu quý IV, đời sống của nhân dân, nhất là người nghèo, người lao động có thu nhập thấp, công nhân ở các khu công nghiệp, các đối tượng chính sách xã hội và đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Tham nhũng, lãng phí chưa được đẩy lùi, an sinh trật tự, an toàn xã hội còn nhiều mặt bức xúc…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong phát triển KTXH năm 2011 là cơ sở, tiền đề quan trọng để chúng ta thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KTXH của năm 2012.

Để nhiệm vụ ưu tiên số một của năm 2012 là kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tập trung “hiến kế”, tích cực vào Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012 với các giải pháp để đưa lạm phát năm 2012 xuống còn 9%; kiểm soát được nhập siêu; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế khoảng 6%; đảm bảo an sinh xã hội..., các giải pháp cho tái cấu trúc nền kinh tế, trong đó có tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước để thực hiện được vai trò trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và để hoạt động hiệu quả hơn; tái cơ cấu hệ thống ngân hàng để ngân hàng hoạt động lành mạnh, hiệu quả.

Hội nghị diễn ra đến hôm nay (23/12).

Huy Anh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,698

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn