Sửa đổi 09 tờ khai, biểu mẫu về thủ tục BHXH

01/12/2017 10:28 AM

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 125/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo đó, sẽ tiến hành sửa đổi 09 tờ khai, biểu mẫu sau đây:

STT

Tờ khai/biểu mẫu

Nội dung sửa đổi

VB ban hành tờ khai/biểu mẫu

01

Mẫu số 05-HSB: Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động

Bỏ thông tin ngày, tháng, năm cấp chứng minh thư nhân dân; bổ sung số định danh cá nhân của người bị tai nạn lao động/bệnh nghê nghiệp.

Quyết định

636/QĐ-BHXH

02

Mẫu số 12-HSB: Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí

Bỏ thông tin ngày, tháng, năm sinh; bổ sung số định danh cá nhân của người hưởng chế độ hưu trí.

Quyết định

636/QĐ-BHXH

03

Mẫu số 13-HSB: Giấy ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Bỏ thông tin ngày, tháng, năm sinh.

 

Quyết định

636/QĐ-BHXH

04

Mẫu số 14-HSB: Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần/Lương hưu/Trợ cấp một lần để đi nước ngoài định cư/Chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH/Chuyển nơi quản lý hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH/Hưởng lại lương hưu/trợ cấp BHXH/Nhận lương hưu/trợ cấp BHXH của những tháng chưa nhận.

Bỏ thông tin ngày, tháng, năm sinh; bỏ thông tin ngày, tháng, năm cấp chứng minh thư nhân dân.

Quyết định

636/QĐ-BHXH

05

Mẫu số 16-CBH: Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần

Bỏ thông tin ngày, tháng, năm sinh và số chứng minh thư nhân dân; bổ sung số định danh cá nhân của người làm đơn đề nghị.

Quyết định

828/QĐ-BHXH

06

Mẫu số 18-CBH: Thông báo thay đổi thông tin người hưởng

 

Bỏ thông tin ngày, tháng, năm cấp chứng minh thư nhân dân; bỏ nơi cấp chứng minh thư nhân dân; bổ sung số định danh cá nhân của người hưởng.

Quyết định

828/QĐ-BHXH

07

Mẫu số 01-QĐ613: Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng

Bỏ thông tin ngày, tháng, năm sinh; bỏ thông tin ngày, tháng, năm cấp chứng minh thư nhân dân; bỏ nơi cấp chứng minh thư nhân dân; bổ sung số định danh cá nhân của người làm đơn đề nghị.

Công văn

2834/BHXH-CSXH

08

Mẫu số 01-QĐ52: Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp theo Quyết định 52/2013/QĐ-TTg

Bỏ thông tin ngày, tháng, năm sinh; bỏ thông tin ngày, tháng, năm cấp chứng minh thư nhân dân; bổ sung số định danh cá nhân của người làm đơn đề nghị.

Công văn

4281/BHXH-CSXH

09

Mẫu số 02-QĐ52: Tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp theo Quyết định 52/2013/QĐ-TTg

 

Bỏ thông tin ngày, tháng, năm sinh; bỏ thông tin ngày, tháng, năm cấp chứng minh thư nhân dân; bổ sung số định danh cá nhân của người làm đơn đề nghị.

Công văn

4281/BHXH-CSXH

Nghị quyết 125/NQ-CP bắt đầu có hiệu lực từ ngày 29/11/2017.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 18,044

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn