Đã có văn bản hợp nhất Bộ luật Hình sự (mới nhất)

11/10/2017 08:38 AM

Ngày 10/7/2017, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã ký xác thực văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH.

Văn bản hợp nhất Bộ luật hình sự

Theo đó, hợp nhất các văn bản sau đây vào một văn bản duy nhất:

- Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2015;

- Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 được Quốc hội thông qua vào ngày 20/6/2017.

Như vậy, việc hợp nhất này sẽ giúp người dân thuận tiện trong việc tìm hiểu, nghiên cứu về pháp luật hình sự mới của Việt Nam.

Kể từ ngày 01/01/2018, toàn bộ nội dung của văn bản hợp nhất này sẽ có giá trị áp dụng.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 29,630

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn