Quy trách nhiệm người đứng đầu trong luân chuyển, đánh giá cán bộ

25/08/2017 09:12 AM

Đoàn kiểm tra đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định xây dựng, ban hành quy định về thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ và các quy hoạch luân chuyển cán bộ.

Trương Hòa Bình

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc

Chiều 24/8, Đoàn kiểm tra số 470 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định, thông qua báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết, sau hơn 3 tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm với sự phối hợp chấp hành nghiêm túc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định và các tổ chức Đảng liên quan, công việc của Đoàn kiểm tra 470 đã hoàn thành đúng kế hoạch.

Thông báo dự thảo kết luận thẩm tra xác minh việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 24 và Quyết định số 68 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định, Phó trưởng đoàn kiểm tra Cao Văn Thống cho biết, sau khi xác minh tại 11 cơ quan, tổ chức đảng của Đảng bộ tỉnh cho thấy, trong giai đoạn kiểm tra từ tháng 6/2012 - 3/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định chưa phải xử lý, chỉ đạo xử lý và đề nghị cấp trên có thẩm quyền xử lý cán bộ đảng viên vi phạm trong công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ.

Việc nhận xét đánh giá cán bộ đã thực hiện nghiêm túc, quy định chặt chẽ và thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu; Kết quả quy hoạch cán bộ cấp ủy, các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý cơ bản đạt tỉ lệ theo yêu cầu cơ cấu 3 độ tuổi. Hầu hết cán bộ lãnh đạo được giới thiệu ứng cử đều có trong quy hoạch hoặc quy hoạch tương đương, bảo đảm quy trình thủ tục.

Tuy nhiên, việc đánh giá cán bộ nhìn chung còn hình thức, chưa phản ánh đúng thực chất. Việc gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân hàng năm theo Nghị quyết T.Ư với số lượng còn ít. Chưa xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ, tiêu chí đánh giá cán bộ theo chức danh, việc cấp trưởng đánh giá đối với cấp phó và người đứng đầu đánh giá đối với cán bộ lãnh đạo quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc chưa hiệu quả; Chưa ban hành quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ và trong quy hoạch luân chuyển cán bộ. Chưa xây dựng và thực hiện cơ chế tiến cử cán bộ.

Trên cơ sở đó, Đoàn kiểm tra đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định xây dựng, ban hành quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện quản lý của cấp ủy tỉnh và các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Quy định về thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ và các quy hoạch luân chuyển cán bộ. Quy định về việc quản lý giám sát đối với cán bộ luân chuyển; thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nhận xét đánh giá cán bộ theo hướng mở rộng các kênh thông tin, công khai, dân chủ hơn, khắc phục việc đánh giá nhận xét cán bộ mang tính hình thức, cảm tính.

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị cũng yêu cầu xác định rõ hơn về trách nhiệm thẩm quyền của người đứng đầu trong các khâu của công tác cán bộ, nhất là trong việc đánh giá cán bộ, chuẩn bị và giới thiệu người thay thế mình.

Anh Thư

Theo Báo Giao thông

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,907

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn