Bộ Giao thông vận tải yêu cầu điều chỉnh ngay biển P.106b

09/08/2017 15:24 PM

Ngày 31/7/2017, Bộ Giao thông vận tải ban hành Công văn 8484/BGTVT-KHCN yêu cầu phải điều chỉnh ngay các biển báo có giá trị ghi trên biển khác với giá trị cần báo.

Trong đó, nêu rõ về biển P.106b - giá trị cấm ghi trên thành xe trong biển báo điều chỉnh là khối lượng hàng được phép chuyên chở chứ không phải là tải trọng toàn bộ.

Biển 106b

Theo Quy chuẩn QCVN 41:2012/BGTVT ban hành kèm theo Thông tư 17/2012/TT-BGTVT (bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013 cho đến hết ngày 31/10/2016) thì giá trị cấm ghi trên biển báo là tải trọng toàn bộ của xe (trọng lượng xe cộng hàng theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ).

Theo Quy chuẩn QCVN 41:2016/BGTVT ban hành kèm theo Thông tư 06/2016/TT-BGTVT (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2016) thì giá trị cấm ghi trên biển là khối lượng hàng được phép chuyên chở (theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ).

Đồng thời, tại Công văn 8484 cũng nêu rõ trong một số trường hợp cần thiết, sử dụng biển bằng chữ quy định tại Điều 46 của Quy chuẩn 41:2016/BGTVT ban hành kèm theo Thông tư 06/2016/TT-BGTVT.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 21,182

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn