Hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu mua thuốc BHYT tập trung quốc gia

21/06/2017 16:48 PM

BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn 2369/BHXH-DVT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu mua thuốc tập trung quốc gia đối với thuốc sử dụng trong lĩnh vực BHYT.

Theo đó, thực hiện nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 07/7/2016 của Chính phủ, trong đó có thống nhất việc thí điểm giao BHXH Việt Nam tổ chức thực hiện đấy thầu tập trung quốc gia đối với thuốc dùng trong lĩnh vực BHYT (không thuộc danh mục 5 hoạt chất đấu thầu tập trung quốc gia do Bộ Y tế tổ chức đấu thầu); Được sự thống nhất giữa Bộ Y tế và Bộ Tài chính về danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia do BHXH Việt Nam tổ chức thực hiện, để đảm bảo tiến độ, thời gian triển khai đấu thầu tập trung quốc gia theo yêu cầu của Chính phủ.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở KCB BHYT trên đoạn bàn xây dựng nhu cầu, kế hoạch sử dụng thuốc.

Cụ thể, cơ sở KCB có trách nhiệm xây dựng kế hoạch sử dụng thuốc theo mẫu 01 đối với 06 thuốc, trong đó dự kiến số lượng mỗi thuốc đáp ứng nhu cầu sử dụng 36 tháng (từ 01/01/2018 đến 31/12/2020); Cam kết sử dụng 80% số lượng thuốc đã lập kế hoạch.

 

Đối với các cơ sở KCB có tỷ lệ sử dụng thuốc biệt dược gốc năm 2016 cao, cần chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng thuốc nhóm 1 thay thế thuốc Biệt dược gốc, đảm bảo giảm từ 5 – 10% so với thuốc biệt dược gốc đã sử dụng năm 2016.

Đối với các thuốc đã có trong kết quả lựa chọn nhà thầu còn hiệu lực do đơn vị tổ chức đấu thầu thì cơ sở KCB tiếp tục thực hiện cung cấp hết số lượng trong kết quả lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt. Khi xây dựng kế hoạch sử dụng các thuốc này các cơ sở KCB chỉ đưa số lượng đủ sử dụng từ khi sử dụng hết số lượng đã trúng thầu đến 31/12/2020.

Việc xây dựng kế hoạch sử dụng thuốc dựa vào các căn cứ: Thực tế mua thuốc, sử dụng thuốc của năm liền kề; Phối hợp nhu cầu sử dụng, mô hình bệnh tật. Trường hợp cơ sở KCB có nhu cầu sử dụng khác so với năm liền kề cần giải trình các lí do liên quan cụ thể như: Mô hình bệnh tật thay đổi hoặc tác dụng của thuốc hoặc khả năng cung cấp của nhà thầu trước,…

Căn cứ nhu cầu đề xuất của từng cơ sở KCB nêu trên, BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế có trách nhiệm thẩm định kế hoạch sử dụng tại các cơ sở KCB và tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc trên toàn tỉnh đảm bảo chi tiết đến từng thuốc, từng nhóm, tiến độ cung cấp của từng cơ sở KCB. Sau đó tổng hợp gửi về BHXH Việt Nam để tổ chức thực hiện.

Thứ ba, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến Khu vực phía Bắc căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao là đầu mối tiếp nhận, thẩm định, tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc trên toàn quốc làm cơ sở để xây dựng kế hoạch, lựa chọn nhà thầu mua thuốc tập trung quốc gia đối với thuốc sử dụng trong lĩnh vực BHYT do BHXH Việt Nam tổ chức để trình Hội đồng thẩm định.

Theo BHXH Việt Nam

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,563

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn