Các loại phí khi tập sự hành nghề Luật sư, gia nhập Đoàn Luật sư

27/05/2017 07:40 AM

Theo Nghị quyết 05/NQ-HĐLSTQ của Hội đồng Luật sư toàn quốc (có hiệu lực từ ngày 01/01/2016) thì phí tập sự hành nghề luật sư, gia nhập đoàn luật sự, phí thành viên Đoàn Luật sư được thực hiện như sau:

1. Khi đăng ký tập sự hành nghề luật sư, người tập sự hành nghề luật sư nộp một khoản phí cho Đoàn Luật sư. Mức phí tập sự hành nghề luật sư cao nhất không quá 5.000.000 đồng/người.

Hội nghị Luật sư của Đoàn Luật sư quyết định mức phí cụ thể của Đoàn Luật sư trên tinh thần tạo điều kiện, hỗ trợ cho người tập sự hành nghề Luật sư.

2. Người gia nhập Đoàn Luật sư nộp một khoản phí gia nhập cho Đoàn Luật sư. Mức phí gia nhập Đoàn Luật sư cao nhất không quá 10.000.000 đồng/người.

Hội nghị Luật sư của Đoàn Luật sư quyết định mức phí gia nhập, các trường hợp được miễn, giảm phí gia nhập Đoàn Luật sư cho phù hợp với điều kiện cụ thể, thực tế của Đoàn Luật sư.

3. Luật sư phải đóng phí thành viên theo quy định của Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Mức phí thành viên là 200.000 đồng/người.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 21,837

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn