Cần biết điều này trước khi khởi nghiệp để mọi việc được thuận lợi

12/04/2017 11:03 AM

Để việc khởi nghiệp được diễn ra thuận lợi, mọi người cần tìm hiểu, áp dụng 104 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến khởi nghiệp vì quyền lợi của chính mình, cũng như hạn chế thấp nhất rủi ro pháp lý có thể phát sinh.

khởi nghiệp

Những văn bản này, được chia thành các nhóm cụ thể như sau:

1. Văn bản điều chỉnh việc tiếp cận, khai thác các nguồn lực về vốn, khoa học kỹ thuật, đất đai và lao động liên quan của doanh nghiệp khởi nghiệp

2. Lĩnh vực xây dựng

3. Lĩnh vực nông nghiệp

4. Lĩnh vực công nghiệp và thương mại

5. Lĩnh vực thông tin và truyền thông

Nội dung này, được đề cập cụ thể tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Công văn 1154/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 10/4/2017 về việc triển khai Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2017 do Bộ Tư pháp ban hành.

Ngoài ra, để việc khởi nghiệp được diễn ra một cách thuận lợi, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các bài viết liên quan đến khởi nghiệp.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 20,145

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn