Những khoản tính đóng và không tính đóng BHXH từ năm 2018

04/04/2017 11:41 AM

Từ ngày 01/01/2018, quy định về các khoản tính đóng và không tính đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) có nhiều thay đổi. Nay, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật cụ thể danh sách này để người lao động và người sử dụng lao động được biết.

Toàn văn danh sách những khoản tính đóng và không tính đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2018

Các khoản tính đóng BHXH

Ảnh chụp một phần của Danh sách những khoản tính đóng và không tính đóng BHXH từ năm 2018

Nội dung này, được căn cứ vào các văn bản sau đây:

- Luật BHXH năm 2014.

- Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật BHXH về BHXH bắt buộc.

- Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

- Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 289,625

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn