Điều chỉnh thủ tục hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

21/03/2017 14:25 PM

Ngày 10/3/2017, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo 481/TB-BHXH về việc điều chỉnh, bổ sung quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa đối với 03 quy trình sau:

Thông báo 481/TB-BHXH

- Quy trình 801: Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người bị tạm dừng in danh sách chi trả do 06 tháng liên tục không nhận tiền mặt; người hưởng trợ cấp 01 lần của những năm trước.

- Quy trình 803: Trình tự các bước thay đổi nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người di chuyển trong địa bàn quận, huyện và từ quận, huyện này sang quận, huyện khác trên địa bàn thành phố

- Quy trình 806: Trình tự các bước khi người lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh thẻ ATM và ngược lại.

Ảnh chụp một phần Thông báo

Ngoài ra,  Thông báo 481 cũng ban hành 03 Mẫu Phiếu giao nhận hồ sơ mới: 801, 803 và 806.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất áp dụng nhưng nội dung nêu trên kể từ ngày 15/3/2017.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 13,072

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn