Đã có Thông tư 20/2017/TT-BTC về thuế tiêu thụ đặc biệt

13/03/2017 16:33 PM

Ngày 06/3/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 20/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Thông tư 195/2015/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 130/2016/TT-BTC).

Theo đó, sửa đổi quy định liên quan đến thuế tiêu thụ đặc biệt, cụ thể như sau:

Thông tư 20/2017/TT-BTC

Thông tư 20/2017/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/4/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 23,678

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn