Nghiên cứu cấp thẻ Bảo hiểm y tế điện tử

09/02/2017 08:32 AM

Đó là một trong những yêu cầu tại Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 6/2/2017 của Chính phủ vừa ban hành về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Chính phủ yêu cầu BHXH Việt Nam nghiên cứu thực hiện cấp thẻ BHYT điện tử thay cho thẻ giấy hiện nay

Chính phủ yêu cầu Bảo hiểm xã hội Việt Nam áp dụng công nghệ thông tin, kết nối mạng giữa các cơ quan bảo hiểm xã hội của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tạo lập cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội tập trung của cả nước, tiến tới thực hiện giao dịch điện tử đối với các thủ tục kê khai, thu nộp và giải quyết chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Nghiên cứu thực hiện cấp thẻ Bảo hiểm y tế điện tử, tiến tới tích hợp các thông tin Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp vào một thẻ điện tử chung.

Nâng cao chất lượng công tác giám định bảo hiểm y tế, kết nối điện tử với các bệnh viện, phòng khám, đảm bảo chi trả bảo hiểm y tế đúng, kịp thời và tránh thất thoát.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng yêu cầu một số nhiệm vụ, giải pháp khác nhằm cải thiện môi trường kinh như:

- Chủ động tìm hiểu phương pháp, cách tính toán các chỉ số xếp hạng

- Cải thiện thứ hạng và điểm số của các chỉ số Khởi sự kinh doanh

- Kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi quy định chứng nhận quản lý chất lượng không phù hợp

- Tạo điều kiện thuận lợi cung ứng dịch vụ giáo dục đào tạo

- Rà soát, sửa đổi quy định về hoạt động in

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của diễn đàn tiếp nhận các ý kiến phản biện chính sách

- Thực hiện cơ chế một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính về thuế

Thu Hương

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,433

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn