Đã cập nhật Nghị quyết 27/2016/QH14: Tăng lương cơ sở năm 2017

05/12/2016 17:24 PM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được Nghị quyết 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Toàn văn Nghị quyết 27/2016/QH14

Tăng lương cơ sở 2017

Theo đó, tăng lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở Trung ương, ở cấp tỉnh, ở cấp huyện, ở cấp xã, ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng.

Đồng thời điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức lương cơ sở.

Thời gian thực hiện nội dung này là từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 29,819

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn