Đã có văn bản hợp nhất Nghị định về thuế tiêu thụ đặc biệt

02/12/2016 10:56 AM

Ngày 21/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Văn bản 18/VBHN-BTC hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi.

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Theo đó, văn bản này hợp nhất từ các văn bản sau:

(i) Nghị định 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệtLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016)

(ii) Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016).

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 14,066

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn