18 Luật về Thuế - Phí - Lệ phí

26/11/2016 12:27 PM

Sau đây, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật 18 Luật về Thuế - Phí - Lệ phí còn hiệu lực, sắp có hiệu lực để quý thành viên thuận tiện theo dõi.

File Word của 18 Luật về Thuế - Phí - Lệ phí

18 luật về thuế phí lệ phí

1. Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2016 (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016).

2. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 (Có hiệu lực từ ngày 01/09/2016).

3. Luật phí và lệ phí 2015 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2017).

4. Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2015).

5. Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2016).

6. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi 2013 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2014).

7. Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2014).

8. Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2013).

9. Luật quản lý thuế sửa đổi 2012 (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2013).

10. Luật thuế bảo vệ môi trường 2010 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2012).

11. Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2012).

12. Luật thuế tài nguyên năm 2009 (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2010).

13. Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 (Có hiệu lực từ ngày 01/04/2009).

14. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2009).

15. Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2009).

16. Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2009).

17. Luật quản lý thuế 2006 (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2007).

18. Luật thuế Sử dụng Đất Nông nghiệp 1993 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/1994).

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 35,026

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn