Đã có văn bản hợp nhất Nghị định tiền lương của cán bộ, công chức

18/11/2016 17:41 PM

Ngày 17/10/2016, Bộ Nội vụ ban hành Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

tiền lương

Theo đó, văn bản này hợp nhất 05 Nghị định sau đây:

(i) Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (có hiệu lực kể từ ngày 04/01/2005).

(ii) Nghị định 76/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204 (có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2009).

(iii) Nghị định 14/2012/NĐ-CP sửa đổi Điều 7 Nghị định 204 và Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định 204 (có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2012).

(iv) Nghị định 17/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204 (có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2013).

(v) Nghị định 117/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204 (có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2016).

Trúc Anh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 28,730

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn