Hạn chót để doanh nghiệp nộp mẫu 06/GTGT là ngày 20/12/2016

15/11/2016 17:06 PM

Đây là nội dung được đề cập tại Công văn 40830/CCT-KK-KTT&TH ngày 11/11/2016 của Chị cục Thuế Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Toàn văn Công văn 40830/CCT-KK-KTT&TH

Theo đó, doanh nghiệp, hợp tác xã đang áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp nhưng thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định, nếu muốn chuyển đổi phương pháp trực tiếp sang khấu trừ thì phải gửi mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất ngày 20/12/2016 để được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế năm 2017, 2018.

mẫu 06

Nếu doanh nghiệp, hợp tác xã không nộp mẫu 06/GTGT thì tiếp tục áp dụng phương pháp trực tiếp cho năm 2017, 2018.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,572

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn