08 khẩu hiệu Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016

08/11/2016 08:53 AM

Sau đây, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu 08 khẩu hiệu Ngày Pháp luật Việt nam năm 2016.

1. “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016

Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016

2. “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016

Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016

Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016

3. “Tích cực hưởng ứng Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III”

Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016

4. “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, khai thông mọi nguồn lực để phát triển đất nước”

Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016

5. “Phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

6. “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”

Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016

7. “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân”

Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016

8.  “Nâng cao năng lực xây dựng và thực thi pháp luật, phát huy mạnh mẽ quyền dân chủ của nhân dân”

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 13,192

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn